Trên phím Dương cầm, cảm xúc nảy mầm, tình yêu trỗi dậy.

[KHÓA HỌC] PIANO ĐỆM HÁT 2

Học đàn Piano thì học một thầy một trò là tốt nhất, ngay cả trong Học viện Âm nhạc Quốc gia cho đến nay vẫn là như vậy, MỘT THẦY – MỘT TRÒ. Điều này cũng được áp dụng cho tất cả các Khóa học đàn Piano tại Pianonet School, nhằm đảm bảo chất lượng.  

 1. Đối tượng: Học viên đã hoàn thành khóa học Đệm hát 1. Học viên đã tham gia khóa học của trung tâm, giảng viên khác, hoàn thành bài test phân loại trình độ của Hội đồng giáo viên.
 2. Thời lượng: 20 buổi trực tiếp. 24 bài báo cáo, chỉnh sửa online.
 3. Giáo trình: Sử dụng giáo án do giảng viên biên soạn ứng với từng học viên. Căn cứ từng đối tượng cụ thể, hội đồng giáo viên sẽ đưa ra các bài luyện, bài tác phẩm phù hợp.
 4. Mục tiêu: Sau khi hoàn thành khóa học, Pianonet School và học viên đảm bảo những yêu cầu:
  • Trả bài đủ và đạt yêu cầu 24/24 bài báo cáo (căn cứ hồ sơ học viên).
  • Kĩ năng:
   • Xây dựng và ứng dụng hợp âm ba, hợp âm bảy, Sus, DVII7, 7bV; câu lót, âm ngoài hợp âm.
   • Viết và đàn câu dạo, đoạn chuyển, câu kết với các tác phẩm viết trên các giọng từ 0 đến 2 dấu hóa; Sử dụng âm hình đệm của một số điệu cơ bản.
   • Hoàn thành bài chuyển hợp âm “họ hàng” các giọng 0 đến 2 dấu hóa. Đàn và hát 02 tác phẩm tự chọn.